Om Hjo Värmeteknik

Hjo Värmeteknik AB är ett företag som idag ägs av Lindquist Heating AB. Vi har 30 års erfarenhet av VVS, energi- och värmeteknik.
Vi har den svenska agenturen för biobränslepannor från REKA, KSM och Bio Mobitek.

Vi offererar pannanläggningar från 10kW-10MW. Anläggningarna anpassas till villor, flerbostads-hus, industrier, lantbruk, skolor, fjärrvärme-cantraler m.m.

Kombinera bränsle av olika slag, såsom pellets, flis, halm eller spannmål efter pris och tillgång.
 

      
 
Hjo Värmeteknik AB | Hagavägen 9 | 518 40 Sjömarken | T: +46 (0)33 15 04 70 | E: info@lindquistheating.se |Info om Cookies