Biobränslepannor

 
BioMobitek    
Nyckelfärdiga modul lösningar med färdiga pannrum i kombination med bränsleförråd, 150-999 kW.

BMT PowerCont biobränslepanna i ett pannrum med all teknik färdigkopplad, belysning, ventilation, fönster, utslagsvask etc.
Pannna med rörliga roster, perfekt för tuffare bränsle, effekt område 10-110% av märkeffekten, automatisk askutmatning, GPS för övervakning och fjärrstyrning.

Verkningsgrad upp till 97%, Installation på plats tar 24 timmar då anläggningen är prefabricerad, Högteknologisk automatiserad styrning = minimal översyn och skötsel,låg ljudnivå och minimala utsläpp.
Läs mer

                    


Pelletspanna Reka TPK12 & 22
Den kompletta anläggningen består av ett bränsleförråd med lufttätt lock samt en panna. Bränslet matas in med skruv i en keramisk förbränningskammare.

Den speciellt utvecklade förbränningskammaren reglerar automatisk primär, sekundär luft samt bränslematningen. Detta är möjligt tack vare att pelletspannan är utrustad med O2-styrning.

Pelletspannan är även utrustad med en modulerande elektronisk drifttermostat. Detta medför en optimal förbränning och drift, med ett starkt reducerat antal starter.

Miljöriktig förbränning med hög verkningsgrad på 85 - 88%.

CO-emission 0,0219 vol % vid 10% O2. Konstruktionstryck 2,5 bar. Max. temperatur 100 C.

Elanslutning (1x240 Volt + N + J med 10A säkring) incl. O2-styring.
Läs mer
Typ Effekt Huvudmått i mm 
TPK kW Längd Brädd Höjd Stosar Magasin Rökrör utvändigt  Vikt kg
12 Max 12 1 350 640 1 300 1" Ca 250 l Ø133 380
22 Max 22 1 350 604 1 470 1" Ca 350 l Ø133 440


REKA HKRST 20, 30, 60 kW
Anläggningen består av Reka stålplåtpanna med trestråks rökgaskanaler och öppen botten, isolerad med stenull och klädd med stål och plastbelagd plåt.

Pannfundamentet har ett av världens minsta inbyggda rörliga trappstegsroster. Detta gör att t.ex. spannmål, som bildar hård slagg vid förbränning, kan eldas utan problem då askan är i rörelse och därför inte bränner fast.

Eldstaden är fodrad med eldfast material i sidor och topp. Fläkt för förvärmd primär- och sekundärluft. Halvautomatisk askutmatning, då askan av sig själv vandrar fram till den vattenkylda luckan. Helautomatisk askutmatning finns som tillval.

El-tavla (3x400V - N - J och med 10A säkringar) PLC-styrning med 3 program för bränsleval samt syremätning.
Läs mer
HKRST-FSK 20kW
Typ Effekt   Huvudmått i mm
HKRST-FSK Kcal/h kW A B C D E F Studs fram/retur Rökrör utvändigt
20 17 000 20 1 180 700 1 250 1 330 2 700 620 2" Ø215
30 26 000 30 1 180 700 1 430 1 330 2 700 620 2" Ø215
60 50 000 60 1 180 800 1 430 1 330 2 700 620 2" Ø215


REKA HKRST/V 100 - 3500 kW
Helautomatisk eldningsanläggning för halm, flis, spannmål,
pellets mm - varje värmeförbrukares dröm!


Den komplatta anläggningen består av en förbehandlings-/doseringsdel, exempelvis en halmklipp, hydrauliskt silouttag, hjgkjsilouttag, spannmåls.., pellets..

Efter doseringen passerar bränslet genom en brandsäker sluss (där också en sprinkleranläggning är monterad), vidare med inmatningsskruven in på det rörliga trappstegsrostret där totalförbränning sker med hjälp av både primär- och sekundärluft.

Den lilla mängd aska och slagg som bildas transporteras av det rörliga rostret till askskruven där den skruvas ut utanför pannrummet, eventuellt till en askcontainer.

För att överföra den stora värmemängden används en högeffektiv stålplåtpanna med fyra rökgasstråk och kraftiga rökrör.

Pannan är mycket servicevänlig, robust, enkel och kraftig i sin konstruktion - detta maximerar livslängden samt sänker driftskostnaden.
Läs mer
Bränsle Vatteninnehåll % Energi GJ/to Energi KWh/kg Energi KCAL/kg Vikt kg/
Spannmål 15 15 4,17 3586 670-750
Pellets 6 17,5 4,90 4214 660
Olja 0 42,70 11,86 10 200 840
Halm / gul 15 14,4 4,00 3,440 80-125
Halm / grå 15 15,0 4,17 3,586 100-135
Flis / våt 40 10,5 2,92 2,511 240
Flis / torr 20 15,2 4,22 3,629 175__________________________________________________________________________________________________________________

KSM Multistoker Standard 10-125 kW
Multistoker standard 10-125 kW levereras med integrerat förråd för pellets, spannmål, flis mm, "skruvbart" biobränsle. De större pannorna ansluts till externt bränsleförråd. Samtliga pannor kan även eldas med fastbränsle.
Multistokern är som standard utrustad med O2-styrning samt kylspiral som skall anslutas vid fastbränsleeldning. Tillopps- och returanslutningar finns på båda sidor.

KSM Multistoker XL 145-360 kW
XL pannan levereras alltid med modulerande O2-styrning för optimal förbränning, och med rörligt roster och skrapor i botten är det inga problem att elda spannmål eller andra svåra bränslen.
Rökrörsrensning görs automatiskt med rörliga rensspiraler och med automatisk askutmatning samt internet övervakning får man en anläggning med minimal skötsel. Läs mer

KSM Multistoker XXL 350-990 kW
Liksom XL pannan är även XXL utrustad med modulerande O2-styrning, rörliga roster och bottenskrapor. XXL, liksom alla KSM-pannor,  har en stor värmeyta, som ger en mycket bra rökgaskylning. Pannan är  byggd av kraftig stålplåt och rikligt med stagbult och rosterstavarna är  gjorda i en speciell gjutjärnslegering, för att tåla mycket höga  temperaturer.
Allt för att få en hög verkningsgrad med så låga utsläppsvärden som möjligt. Läs mer

KSM Tuxedo 10-125 kW
Tuxedo är den nyaste pannan från KSM, 10-125 kW med intergrerat förråd och de större pannorna för anslutning av externt förråd.
Liksom övriga KSM pannor är den som standard utrustad med O2-styrning och även med automaisk rökrörsrensning. Styrningen är den nyaste O2-styrningen PCT400 med stor färgdisplay för driftövervakning. Läs mer

KSM's web-baserade internetövervakning kan kompletteras med marknadens mest avancerade sms-larm system, allt för att underlätta skötseln av anläggnignen.
 

KSM Tuxedo   KSM Containerlösning

Hjo Värmeteknik AB | Hagavägen 9 | 518 40 Sjömarken | T: +46 (0)33 15 04 70 | E: info@lindquistheating.se |Info om Cookies