Pannor |  Bränsleförråd |  Halmklippare |  Dokument |  
 
Pannor

 
BioMobitek    
Nyckelfärdiga modul lösningar med färdiga pannrum i kombination med bränsleförråd, 150-999 kW.

BMT PowerCont panna i ett pannrum med all teknik färdigkopplad, belysning, ventilation, fönster, utslagsvask etc.
Pannna med rörliga roster, perfekt för tuffare bränsle, effekt område 10-110% av märkeffekten, automatisk askutmatning, GPS för övervakning och fjärrstyrning.

Verkningsgrad upp till 97%, Installation på plats tar 24 timmar då anläggningen är prefabricerad, Högteknologisk automatiserad styrning = minimal översyn och skötsel,låg ljudnivå och minimala utsläpp.För mått och fakta se under Dokument och Broschyrer.

                    


Pelletspanna BIODOM
BD 27 modell 2010 BIODOM är en modern och miljövänlig biopanna som eldas med träpellets. BIODOM kvalitet grundar sig på bästa RD teknik som säkerställer hög termisk verkningsgrad 92%.

BIODOM har ett förbränningssystem med helt automatiserad drift, inklusive automatisk tändning och pelletsmatning. Kvaliteten, modern design, -exibilitet och tillförlitlig prestanda är bara några av de funktioner som ger dig en trygg investering i framtiden.

Förutom våra klassiska modeller erbjuder vi en Modell BIODOM 27 m 2010G med integrerat system för uppvärmning av tappvarmvatten. BIODOM pannan uppfyller de högsta normerna enligt EN 303-5, linje 3.

 

Biodom 27 modell 2010

Effekt 30,6 kW (7,8 kW upp till 30,6 kW)
Verkningsgrad över 92%
Pelletsförråd 210 kg
Pelletsförbrukning per h 1,7 kg/h upp till 6,7 kg/h
Skorstensanslutning Ø 80 mm
Luftintag Ø 50 mm
Vikt 312 kg
Elanslutning 220 V 50 Hz
Vattenanslutningar DN 25
Vattenvolym 142 lit.
Dimensioner H/B/D (cm) 142 x 100 x 80
Värmebehov 80 till 450 m2

 


Under rubriken "BROSCHYRER" kan mer information om Reka-pannor laddas ner


Pelletspanna Reka TPK12 & 22

Den kompletta anläggningen består av ett bränsleförråd med lufttätt lock samt en panna. Bränslet matas in med skruv i en keramisk förbränningskammare.

Den speciellt utvecklade förbränningskammaren reglerar automatisk primär, sekundär luft samt bränslematningen. Detta är möjligt tack vare att pannan är utrustad med O2-styrning.

Pannan är även utrustad med en modulerande elektronisk drifttermostat. Detta medför en optimal förbränning och drift, med ett starkt reducerat antal starter.

Miljöriktig forbränning med hög verkningsgrad på 85 - 88%

CO-emission 0,0219 vol % vid 10% O2. Konstruktionstryck 2,5 bar. Max. temperatur 100 C.

Elanslutning (1x240 Volt + N + J med 10A säkring) incl. O2-styring.
Typ Effekt Huvudmått i mm 
TPK kW Längd Brädd Höjd Stosar Magasin Rökrör utvändigt  Vikt kg
12 Max 12 1 350 640 1 300 1" Ca 250 l Ø133 380
22 Max 22 1 350 604 1 470 1" Ca 350 l Ø133 440


REKA HKRST 20, 30, 60 kW
Anläggningen består av Reka stålplåtpanna med trestråks rökgaskanaler och öppen botten, isolerad med stenull och klädd med stål och plastbelagd plåt.

Pannfundamentet har ett av världens minsta inbyggda rörliga trappstegsroster. Detta gör att t.ex. spannmål, som bildar hård slagg vid förbränning, kan eldas utan problem då askan är i rörelse och därför inte bränner fast.

Eldstaden är fodrad med eldfast material i sidor och topp. Fläkt för förvärmd primär- och sekundärluft. Halvautomatisk askutmatning, då askan av sig själv vandrar fram till den vattenkylda luckan. Helautomatisk askutmatning finns som tillval.

El-tavla (3x400V - N - J och med 10A säkringar) PLC-styrning med 3 program för bränsleval samt syremätning.
HKRST-FSK 20kW
Typ Effekt Huvudmått i mm
HKRST-FSK Kcal/h kW A B C D E F Studs fram/retur Rökrör utvändigt
20 17 000 20 1 180 700 1 250 1 330 2 700 620 2" Ø215
30 26 000 30 1 180 700 1 430 1 330 2 700 620 2" Ø215
60 50 000 60 1 180 800 1 430 1 330 2 700 620 2" Ø215


REKA HKRST/V 100 - 3500 kW
Helautomatisk eldningsanläggning för halm, flis, spannmål,
pellets mm - varje värmeförbrukares dröm!


Den komplatta anläggningen består av en förbehandlings-/doseringsdel,     t ex en halmklipp, hydrauliskt silouttag, hjgkjsilouttag, spannmåls.., pellets..

Efter doseringen passerar bränslet genom en brandsäker sluss (där också en sprinkleranläggning är monterad), vidare med inmatningsskruven in på det rörliga trappstegsrostret där totalförbränning sker med hjälp av både primär- och sekundärluft.

Den lilla mängd aska och slagg som bildas transporteras av det rörliga rostret till askskruven där den skruvas ut utanför pannrummet, eventuellt till en askcontainer.

För att överföra den stora värmemängden används en högeffektiv stålplåtpanna med fyra rökgasstråk och kraftiga rökrör.

Pannan är mycket servicevänlig, robust, enkel och kraftig i sin konstruktion - detta macimerar livslängden samt sänker driftskostnaden 
Bränsle Vatteninnehåll

 

%

Energiinnehåll

 

GJ/to

Energiinnehåll

 
KWh/kg
Energiinnehåll

 

KCAL/kg

Vikt

 

Kg/m³

Spannmål 15 15 4,17 3 586 670-750
Pellets 6 17,5 4,90 4 214 660
Olja   42,70 11,86 10 200 840
Halm/gul

 

Halm/grå

15

 

15

14,4

 

15,0

4,00

 

4,17

3,440

 

3,586

80-125

 

100-135

Flis/våt

 

Flis/torr

40

 

20

10,5

 

15,2

2,92

 

4,22

2,511

 

3,629

240

 

175


__________________________________________________________________________________________________________________


KSM Multistoker Standard 10-125 kW
Multistoker standard 10-35 kW levereras med integrerat förråd för pellets, spannmål, flis mm, "skruvbart" biobränsle. De större pannorna ansluts till externt bränsleförråd. Samtliga pannor kan även eldas med fastbränsle.
Multistokern är som standard utrustad med O2-styrning samt kylspiral som skall anslutas vid fastbränsleeldning. Tillopps- och returanslutningar finns på båda sidor.

KSM Multistoker XL 145-360 kW
XL pannan levereras alltid med modulerande O2-styrning för optimal förbränning, och med rörligt roster och skrapor i botten är det inga problem att elda spannmål eller andra svåra bränslen.
Rökrörsrensning görs automatiskt med rörliga rensspiraler och med automatisk askutmatning samt internet övervakning får man en anläggning med minimal skötsel.

KSM Multistoker XXL 350-990 kW
Liksom XL pannan är även XXL utrustad med modulerande O2-styrning, rörliga roster och bottenskrapor. XXL, liksom alla KSM-pannor,  har en stor värmeyta, som ger en mycket bra rökgaskylning. Pannan är  byggd av kraftig stålplåt och rikligt med stagbult och rosterstavarna är  gjorda i en speciell gjutjärnslegering, för att tåla mycket höga  temperaturer.
Allt för att få en hög verkningsgrad med så låga utsläppsvärden som möjligt.

KSM Tuxedo 10-125 kW
Tuxedo är den nyaste pannan från KSM, 10-35 kW med intergrerat förråd och de större pannorna för anslutning av externt förråd.
Liksom övriga KSM pannor är den som standard utrustad med O2-styrning och även med automaisk rökrörsrensning. Styrningen är den nyaste O2-styrningen PCT400 med stor färgdisplay för driftövervakning.

KSM's web-baserade internetövervakning kan kompletteras med marknadens mest avancerade sms-larm system, allt för att underlätta skötseln av anläggnignen.

Under fliken "BROSCHYRER" kan mer information om KSM-pannor laddas ner.

För mått & övriga fakta följ länken:

http://www.ksm-stoker.dk/dk/download_skitse_pdf_liste.php                         con-29


                KSM Tuxedo  
                                                                      KSM Containerlösning                  
  

Hjo Värmeteknik AB, Industrigatan 30, 544 50 HJO telefon: 0503-12464/0701-450035 mail: dan@hjovarmeteknik.se.
Info om Cookies


Cookies